ADVOKATBOLAGET LOJALT AB
Vi erbjuder kostnadsfri juridisk konsultation
Välkommen till Advokatbolaget Lojalt AB

Advokatbolaget Lojalt grundades 2010 av Yüksel Özkan och har inriktning på familjerätt, brottmål, utlänningsrätt och socialrätt.

En advokats främsta plikt är att visa trohet och lojalitet mot klienten. Därav advokatbolagets namn LOJALT. Lojalitet och trohet innebär att advokaten är skyldig att efter bästa förmåga tillvarata klientens rätt med undantaget om handlandet skulle stå i strid med gällande rätt eller god advokatsed.

Sveriges advokatsamfund som har tillsyn över advokatkåren har tagit fram ”Vägledande regler om god advokatsed”. I de vägledande reglerna om god advokatsed står att det finns kärnvärden för en advokat vilka ska genomsyra arbetet och den verksamhet som bedrivs. Syftet med dessa regler är att upprätthålla en fri och självständig advokatkår då en fri och självständig advokatkår utgör en viktig pelare i ett demokratiskt samhälle för att den enskildes fri- och rättigheter ska kunna tillvaras.

De kärnvärden som av Sveriges advokatsamfund har angetts i de ”Vägledande  reglerna om god advokatsed är”

- Trohet och lojalitet mot klienten
- Oberoende
- Konfidentialitet och undvikande av intressekonflikt

Samarbeten och ideella engagemang

Advokatbolaget engagerar sig ideellt och samarbetar med flera ideella organisationer avseende våld i nära relationer, våld mot kvinnor och barn samt hedersrelaterat våld. Vi föreläser för frivilliga organisationer och erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning. Nedan kan ni se ett urval av våra värdefulla samarbeten. 

* Stockholms tjej och kvinnojour 

* Tjejzonen

Samarbetande advokater

Advokatbolaget Wallin & Söderberg
Advokatbolaget är specialiserat på brottmål - såsom försvarsadvokater, målsägandebiträden och särskild företrädare - social- och familjerätt samt asylrätt.

Advokatbolaget Abdelhay Alami
Abdelhay Alami är advokat och arbetar huvudsakligen med brottmål, familjerätt och arbetsrätt.

Konsumenttvistnämnden


Konsumenttvistnämnden inrättades hos Advokatsamfundet den 11 januari 2016. Konsumenttvistnämnden prövar tvister mellan konsument och advokat eller advokatbyrå angående tjänst som advokaten eller advokatbyrån har tillhandahållit konsumenten. Om en tvist uppkommer har en konsument rätt att få tvisten prövad av Konsumenttvistnämnden. Konsumenten ska först kontakta sin advokat för att diskutera frågan och för att försöka uppnå en lösning i samförstånd innan Konsumenttvistnämnden prövar ärendet. Mer information om detta finns på advokatsamfundets hemsida, se nedanstående länk.

advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden


Är du i behov av juridiska tjänster eller kanske bara behöver lite råd? Kontakta oss för en gratis rådgivning!