ADVOKAT YÜKSEL ÖZKAN


Yüksel Özkan åtar sig uppdrag som offentlig försvarare,  även i ungdomsmål, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, ombud i vårdnadstvister, umgänge, boende, hävande och fastställande av faderskap, ombud och rättegångsbiträde, samt offentligt biträde och ombud i utlänningsärenden angående asyl.


Yüksel Özkan avlade jur. kandidatexamen vid Uppsala Universitet 2001 och gjorde sin notarietjänstgöring vid Linköpings tingsrätt mellan åren 2005-2007. Hon är sedan år 2009 ledamot av Sveriges Advokatsamfund. Yüksel Özkan har tidigare arbetat som jurist på advokatbyråer samt som familjehemssekreterare hos kommun med huvudsakligen utredningar och placeringar enligt lagen om vård av unga (LVU). 


Yüksel Özkan har stor erfarenhet av att arbeta med klienter med olika bakgrund. Hon har mångårig erfarenhet av kvalificerade domstolsförhandlingar. Hon håller föreläsningar inom sina områden.


Yüksel Özkan erbjuder dig juridisk konsultation på svenska, engelska och turkiska.


Kontakt uppgifter: 
Tel: 076-864 44 73
Direkt: 08-651 15 00
Jourtelefon: 076-86 444 73
E-mail: info@advokatozkan.se

Advokatbolagets jourtelefon är bemannad alla kvällar och helger för dig som är misstänkt för brott eller har varit utsatt för brott.

Advokatbolagets jourtelefon är gäller även för polisen och jourdomstolen samt ideella organisationer.