Advokatbolaget arbetar huvudsakligen inom följande områden


- Brottmål: offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn. 

- Familjerätt: skilsmässa, vårdnadstvist – vårdnad om barn, boende för barn samt barns umgänge med föräldrar, hävande och fastställande av faderskap samt underhåll till barn.

- Socialrätt: Lag om vård av unga (LVU).

- Migrationsrätt: asyl och uppehållstillstånd på grund av anknytning samt medborgarskap.

- Skadestånd: Advokatbolaget Lojalt AB hjälper privatpersoner att söka skadestånd i form av ersättning för felaktiga frihetsberövanden vid anhållande eller häktning.

Är du i behov av juridiska tjänster eller kanske bara behöver lite råd? Kontakta oss för en gratis rådgivning!